Bilgiler
DS200 SANTRAL | DS200 SANTRAL FİYATLARI | 0212.216 62 63

KAREL DS200 SANTRAL-KAREL DS200 SANTRAL FİYATI
DS200 serisi; 4 farklı kapasite modeli ile 144 TDM hattan 32000 TDM hatta kadar destek verebilen IP, analog ve sayısal hatları destekleyen hibrit telefon santralarıdır.
Modeller
DS200M IP
144 TDM(analog veya sayısal hat) ve 750 IP hatta kadar genişleyebilme
DS200S IP
224 TDM(analog veya sayısal hat) ve 750 IP hatta kadar genişleyebilme
DS200 IP
1344 TDM(analog veya sayısal hat) ve 750 IP hatta kadar genişleyebilme
DS200 L IP
32000 TDM(analog veya sayısal hat) ve 5000 IP abone, 1000 IP dış hatta kadar genişleyebilme
 
Yeni Nesil DS200 IP iletişim sistemleri; gelişmiş iletişim ihtiyaçları olan büyük ölçekli şirketlere, hızlı, kaliteli ve çok amaçlı çağdaş iletişim için; ses, görüntü ve verinin eş zamanlı olarak iletilebildiği analog, sayısal, ISDN ve IP uyumlu çözümler sunar. Orta ve büyük ölçekli şirketler için tasarlanmış DS200 serisi; 4 farklı kapasite modeli ile 144 TDM hattan 32000 TDM hatta kadar destek verebilen IP, analog ve sayısal hatları destekleyen hibrit telefon santrallarıdır
 

 

Anahtar Özellikler

 
DS200 IP
İletişim Sistemi, dahili abonelerde özel IP abone ve SIP, dış hat tarafında aynı anda SIP ile H.323 protokollerini ve yeni nesil ses sıkıştırma algoritmalarını destekler. Bu sayede farklı çevre birimleri kullanabilme esnekliğini sağlar.
DS200 serisinde fiberoptik hatlar santralda sonlandırılabilir. Bu sayede santral hizmet alanı genişletilebilir; tek santral yapısında, fiber hatlarla birbirine bağlanmış çok lokasyonlu çözümler sunulabilir.
 
Abonelerin santral ile aynı mekanda olma zorunluluğu ortadan kalkar. Sistemin dahili aboneleri,  IP telefon, yazılım tabanlı IP telefon, WiFi telefon, VoIP destekli akıllı cep telefonu gibi IP üzerinden haberleşebilen erişim birimleri ile her yerden her an kesintisiz iletişim sağlar.Çok lokasyonlu işletmelerde, şubede bulunan herhangi bir abone, ek bir donanım gerekmeden, çeşitli IP uç noktaları ile  internet üzerinden merkez santrala doğrudan bağlanır. Birden fazla lokasyondaki santraller ile ağ yapısı oluşturularak uzak santral abonelerinin birbirini dahili numaralarıyla arayabilmesi iletişimde kolaylık ve tasarruf sağlar.DS200 IP İletişim Sistemi, SIP ve H.323 uyumlu diğer cihazlarla (PBX, Ağ geçidi vb.) etkileşimli çalışarak, mevcut ya da yeni oluşturulacak veri ağları üzerinden düşük maliyetli ve yüksek kaliteli iletişim sağlar. Mekandan bağımsız haberleşme desteği ile çalışma hayatında hareket özgürlüğü sağlar. Organizasyonun hareketli çalışanlarına SIP destekli akıllı cep telefonları WiFi veya 3G üzerinden santral abonesi olarak sistemin özelliklerinden faydalanır. DS200 IP İletişim Sistemine bağlı tüm IP aboneler gerek kendi aralarında gerekse IP dış hatlar üzerinden görüntülü telefon, özel set veya yazılım tabanlı telefonlarla görüntülü görüşme yapma imkanına sahiptir. DS200 IP İletişim Sistemleri, Voice-over-IP, fax-over-IP, görüşme kayıt, konferans, gürüntülü gürüşme, durum bilgisi görebilme, anlık mesajlaşma, mobil uygulamalar, uzak abone ve uzak ofisler gibi tümleşik iletişim uygulamalarının tümünü tek bir çatı altında bütünleşik olarak sunar. Aboneler birbirleriyle anlık ve yazılı olarak haberleşebilir. Anlık Mesajlaşma sayesinde iletişim çok hızlı ve kayıt altına alınarak gerçekleşir. Anlık Mesaj kayıtları istenildiği taktirde incelenerek ihtilaflar engellenir. Birden çok haberleşme sisteminin birlikte veya farklı lokasyonlarda kullanılması gereken durumlarda, DS200 IP İletişim Sistemleri, SIP/H.323 IP dış hat veya ISDN QSIG destekleyen ürünlerle tek bir iletişim sistemi gibi çalışabilir. Tek numaralandırma planı ile farklı lokasyonlardaki aboneler birbirlerini doğrudan dahili numaraları ile ararlar. Arayan numara bilgisi, en ucuz tarifeye göre yönlendirme, yönlendirme yetkilendirmesi, alternatif rota, çağrı yönlendirme ve çağrı aktarma gibi sık kullanılan PBX özellikleri ağ içerisinde desteklenir.
 
Karel Port FrEN çözümü ile Karel IP santrallar her türlü bilişim saldırısında sorunsuz çalışma yeteneği kazanmaktadır. FrEN yapısı sayesinde internete açık IP santrallarınız yetkisiz ve illagal kullanımı engellenmekte, santral yöneticisi ek önlemler için hızla bilgilendirilmektedir. Karelport Kartel LCR sayesinde Karel IP santral kullanan Karelport üye firmaları birbirleriyle mümkün olan en ucuz yöntemle görüşebilmektedir. Yapı, Karel Port’a üye tüm santralların tarife bilgilerini eşleştirmekte ve aramalarda en uygun tarifenin otomatik olarak tercih edilmesini sağlamaktadır. Karelport Sync sayesinde Karel IP santralların lisans yönetimi kolaylaştırılmaktadır. Santral kapasite arttırımı ve yeni özelliklerin kullanımına geçişi hızlanmakta ve kolaylaşmaktadır.
 
DS200 IP İletişim Sistemi, gelişmiş telefon fonksiyonlarını mevcut iş uygulamalarıyla bütünleştiren bilgisayar-telefonentegrasyonu (CTI) özelliğiyle kullanım kolaylığı sağlar. CTIişlemlerini destekleyen sunucu, DS200 IP İletişim Sistemleri üzerine entegredir.Ayrı bir PC/Sunucu donanımı gerektirmez.Net-Konsol yazılımı, analog ve sayısal aboneleriçin haberleşme sisteminin CTIözelliklerini PC'ler üzerindenkullanılmasına olanak verir. Otomatik Çağrı Karşılama, Yönlendirme (ACD) ve Sesli Mesaj Modülü olan EVM200, operatörün yardımına gerek kalmadan, dış çağrılarıninteraktif olarak aranılan aboneye ya da departmana erişimini sağlar.Sesli mesaj özelliği abonelere, diğer aboneler ya da dışarıdan arayanlar tarafından mesaj bırakılmasını sağlar. Aboneler bu mesajlara başka biryerdenulaşabilir.Sistemin aynı anda 32 çağrıya cevap verebildiği ve sesli mesajlara ait kapasitenin 20 saatin üzerine çıktığı bu konfigürasyonda, personelin yükü azalır ve organizasyonun verimliliği artar.DS200 IP İletişim Sistemlerininyazılımında gömülü olan bulunan ACD uygulaması, Sistemde EVM200 kullanılmadığında da kullanıcıya 4 kanal otomatik çağrı karşılama ve yönlendirme özelliklerini sunar. Çağrı kayıt yazılımı, iletişim giderlerini kontrol altında tutarak maliyetlerin düşürülmesini sağlar.DS200 IP İletişim Sistemi bütün çağrıların kaydedilmesiyle; kontör, kutup değişikliği algılama ya da tarifeli sanal ücretlendirme gibi yöntemlerle çağrı ücretlendirmesi yapmaya olanak sağlar.Net-CM programı ile çağrı kayıtları ağ üzerindeki herhangi bir PC'ye aktarılarak, ücretlendirme, rapor ve çeşitli analizler yapılır. Web tabanlı Web-CM programı ile birden fazla santralın çağrı kayıt dökümlerine her an her yerden erişmek ve aboneye özel raporlar almak mümkündür. DS200 IP İletişim Sistemi otomatik yön secimi (LCR) özelliğisayesinde, aramaları otomatik olarak en düşük maliyetli rotaya yönlendirir.  Bu sayede LCR özelliği, işletme giderleri içinde önemli bir yer tutan iletişim maliyetlerinde tasarruf sağlar.Alternatif rota özelliği sayesinde aramalar, ilk tercih edilen yolüzerinden  yapılamaması durumunda diğer rotalar üzerindenyapılır. Çağrıların özellikle IP dış hatlar üzerinden IP operatörlere yönlendirilmesi iletişim maliyetlerinde yüksek oranda tasarruf sağlar.
Konferans özelliği ile görüşmelere çoklu katılım sağlanarak 32 kullanıcıyla birlikte konferans yapma imkanı sunar. Bu altyapıyla, uzak noktalardaki katılımcılarla yapılan toplantılar için harcanan süreler kısalır ve aynı zamanda maliyet düşer. Konferans alma, video telefonlar, yazılım tabanlı telefonlar ve Karel Mobil uygulaması ile görüntülü konferans imkanı sağlar. Kullanıcılar, DS200 IP üzerinde bulunan ortak hafızaya kayıt yapabilir. Kullanıcılar özel telefon setlerinden santral abone rehberini ve ortak rehberi  isim ile T9 algoritması sayesinde kolaylıkla tarayarak arama yaparlar. LDAP protokolünü destekleyen Merkezi Rehber uygulaması sayesinde rehberler harici bir sunucuya yüklendiğinde LDAP destekli telefon setleri de bu özellikten faydalanırlar. Bu sayede işletmelerin yeni kurulum öncesi sahip olduğu telefon rehberi LDAP entegrasyonu ile santral aboneleri tarafından kullanılabilir.
Merkezi işlemci üzerindeki yazılımı TFTP, SNMP gibi farklı bağlantı yöntemleri ile güncellemek mümkündür. Haberleşme ağında kurulu tüm DS200 IP İletişim Sistemi Kulelerinin durumu tek bir noktadan izlenir.Alarm uyarıları sesli ve görsel olarak belirlenir ve sistem yöneticisi e-posta veya SMS yoluyla bilgilendirilir. DS200 IP İletişim Sistemi, verilerin herhangi bir lokasyondan başlangıç zamanı da belirlenerek kolayca yedeklenmesini sağlar. Aynı veya farklı lokasyonda bulunan birden fazla sistemin tek noktadan ve tek arayüzden uzaktan yönetimi ve güncellenmesi mümkündür.


 

Yazılım Özellikleri

 

Hafızadan arama (genel/özel) 

Merkezi Rehber

Anlık Mesajlaşma (Instant Messaging)

Durum Bilgisi (Presence)

QoS

sRTP/TLS / IP kriptolama

Alarm programı

SNMP

Otomatik arama 

Meşgul aboneyi uyarma 

Sıraya girme 

Meşgul dış hat 

Meşgul abone 

Cevapsız çağrı 

Çağrı bekletme 

Çağrı park etme 

Çağrı aktarma 

Şef sekreter gruplama 

Konferans 

Konferans odası

Rahatsız edilmeme 

Esnek numaralandırma 

Çağrı yönlendirme; bütün çağrılar, gece servisinde , meşgul abone , cevapsız çağrı 

Acil hat 

Bilgi alma 

Araya girme 

Dış hat alma 

Dış hat-Dış hat bağlama 

Son numara tekrarı 

Şifre kullanımı 

Telefon kilitleme 

Çağrı yakalama 

Bekletme müziği 

Hatırlatma/uyandırma servisi 

Ses seviyesi ayarı
 

Kullanım Özellikleri
 


 

Masraf kodu girişi 

Otomatik dış hat bekletme 

Otomatik sistem kontrolü 

Çağrı kısıtlama 

Doğrudan aboneye erişim 

Farklı zil kadansları 

Harici çağrı yönlendirme 

Faks yönlendirme 

En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR) 

Dış hat erişim grupları 

Abone yetki seviyesi 

Otomatik dış hat açma 

Gece servisi 

Ekrandan sistem sorgulama 

Operatörlere eşit yük dağılımı 

Elektrik kesintisinde dış hat-iç hat bağlama 

Uzaktan programlama 

Uzaktan sistem resetleme 

Dahili abone grupları 

Seri çağrı transferi 

Sistem yetkilisi 

Araya girme yetki kontrolü 

Ayarlanabilir bekletme ve park süreleri 

Ayarlanabilir çatalaltı süresi 

MF/DP arama
 

Teknik Özellikler


Arayan numarayı kısıtlama (CLIR) 

Aranan numarayı gösterme (CDLP) 

Aranan numara kısıtlaması (COLR) 

Ücretlendirme; çağrı başında (AOC-S), çağrı esnasında (AOC-O), çağrı sonunda (AOC-E) 

Çoklu abone numaralandırma (MSN) 

Direkt dahili arama (DDI) 

Noktadan-Noktaya bağlantı 

Noktadan-Çok noktaya bağlantı 

Network mesajlarının gösterilmesi 

Ana işlemci kartı devreden çıktığında devam eden görüşmeler kesilmeden yedek işlemci kartının devreye girebilmesi (Hot-standby)

10/100 BaseT (Ethernet) İletişim Hızı : 100Mbps (Ethernet),
Uygulama ve uyumluluk: PABX, CO , RURAL, STP, SP, TANDEM, TRANSİT, TAFİCS / DSS1, EURO ISDN, Q-SIG, SS7, ISUP, MTP, CAS1B, CAS2B, R1, R2, 1VF
Dış hat arayüzü: EURO ISDN uyumlu T0 arayüzü, EURO ISDN uyumlu S2 arayüzü, IP VOİP Ethernet arayüzü, E&M, TWT, E1-R2,
Boyutlar: DS200L, DS200 IP: 70 x 32 x 28 cm, 78 x 153 x 60 (Kabinet)
                 DS200 IP: 57 x 32 x 30 cm
                 DS200M IP: 44 x 26,5 x 26,5 cm

 

 

Otellere Özel Özellikleri

 

 

Otel odası abonesi belirleme 

Check in-Check out 

Otel odası durumu (dolu, boş,rezerve) 

Oda görüntüleme (Temiz, kirli, temizleniyor) 

Yer belirtme servisi 

Süre kısıtlaması 

Arama yetki seviyesi

Minibar ücretlendirme

Uyandırma servisi (Grup ya da kişi)

 


 

AKER TELEKOM LTD.ŞTİ
0212.216 62 63 PBX
0212.216 60 92 FAKS
aker@akertelekom.com.tr

 

   

 


ETİKET:Ds200 santral,ds200santraller,ds200 telefon santrali,ds200 telefon santralleri,ds200m santral,ds200m santraller,ds200s santral, ds200s santraller,ds200ip santral, ds200 ip santraller,ds200 fiyati, ds200 fiyatlari,ds200m fiyati, ds200m fiyatlari,ds200s fiyati, ds200s fiyatlari,karel ds200,karel ds200 santral, karel ds200 santraller,karel des200 santral fiyatı, karel ds200 santral fiyatları,karel ds200m,karel ds200m santral,karel ds200m santraller, karel ds200m santral fiyatı, karel ds200m santral fiyatları,karel ds200s,karel ds200s santral, karel ds200s telefon santrali,karel ds200s santral fiyatı, karel ds200s santral fiyatları, karel ds200s telefon santrali fiyatları,karel ds200L santral, karel ds200L santral fiyatları, karel ds200L telefon santrali,karel ds200L telefon santral fiyatı, ds200L santral fiyatlari,karel ds200ip,ds200ip,karel ds200ip santral,ds200ip santral, ds200 ip santral fiyati, ds200ip santral fiyatlari,ds200 ip,karel ds200 ip


 

AKER TELEKOMÜNİKASYON HİZ.LTD.ŞTİ © 2020
Bu site Web tasarım Market tarafından tasarlanmıştır.
Haberler Haberler
Göster Mobil Sürüm / Masaüstü