Bilgiler
TELEFON SANTRAL TAMİR SERVİSİ | 0212- 216 62 63
TELEFON SANTRAL TAMİRİ
AKER TELEKOMÜNİKSAYON  olarak Mecidiyeköy-ŞİŞLİ/İSTANBUL merkezli santral tamir ve santral servis hizmetini 20 seneyi aşkın bir süredir yapmaktayız.Müşterilerimizin sıkıntı çektiği durumlarda yerinde destek veya uzaktan bağlantıyla en hızlı haberleşme sorununu çözüme kavuşturmak birinci tercihimizdir.
Santral tamiri ve programlarında uzmanlaşmış personelimizle alcatel santral tamiri ve karel santral tamirini santral yetkili servis vasfıyla yerine getirmekteyiz.
Santralinizde sorun var ise veya işinde uzman bir firmayla çalışmak servis almak istiyorsanız.Senelik santral sözleşmesi veya aylık santral sözleşmesi yapmak istiyorsanız daima birikimimizle danışmalık için hizmetinizdeyiz.

AKER TELEKOM LTD.ŞTİ
0212-216 62 63 PBX
0212-216 60 92 FAKS
aker@akertelekom.com.tr

0532-285 30 60 gsm (Ali EROĞLU)


 
SENELİK TELEFON SANTRALİ BAKIM VEYA SERVİS SÖZLEŞME ÖRNEĞİMİZ

              SERVİS SÖZLEŞMESİ
 
      Bu sözleşme; merkezi İSTANBUL  da bulunan YETKİLİ TEKNİK servis olarak alınacak olan AKER TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ  ile ............................................................arasında  imzalanmıştır. 
 
1-TAAHHÜT VE İŞİN NİTELİĞİ
YETKİLİ TEKNİK SERVİS   bu sözleşmenin 2.maddesinde yer alan koşullar kapsamında bundan  böyle
Sistem olarak alınacak ALCATEL  telefon  santralleri  ve çevre ekipmanlarına sözleşme tarihinden itibaren 1  (bir)  yıl  süre ile verilecek  servis  ve  bakım  hizmetlerini   %18 KDV  hariç ..........  (..........TL) peşin  bedel  karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt eder.
2-SÖZLEŞME KOŞULLARI
a)YETKİLİ SERVİS teknisyeni ,arızanın kaynağı ve onarımı konusunda karar verebilecek yetkili tek kişidir.
b)YETKİLİ TEKNİK servis kendi elemanlarının  belirleyeceği  SİSTEM e ait arızaları gidererek, SİSTEM in
fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde çalışmasını sağlayacaktır.
c)Bu sözleşme kapsamında  YETKİLİ TEKNİK servis sisteme  sözleşme süresi içinde 6 (altı) ayda bir olmak üzere bakım yapacaktır.
Periyodik bakım yapılacak işlemler şunlardır: Konsol tuş takımı lastiği ve spral kordon kontrolü gerektiğinde değişimi,akü şarj ve bome ölçümü,sistemin genel donanım kontrolü,sistemin genel işlev kontrolü,eğitim güncelleştirme.
d)YETKİLİ TEKNİK servis periyodik bakımlar dışında sözleşme süresi içinde sistem yetkilisi tarafından ihbar edilen arızalarda sisteme servis verecektir.
e)Yapılacak onarım sözleşme kapsamı içinde yer alıyorsa arıza giderilecek.Sözleşme kapsamı dışında yer  alıyorsa sistem yetkilisine onarım neden sözleşme kapsamı dışında  yer  aldığı açıklanacak   ve  bakım onarım fiyat listeleri tahakkuk edecek ücret konusunda mutabakat alınacak mutabakattan sonra arıza giderilecektir.
f) Onarım yapıldıktan sonra onarımla ilgili olarak sistem yetkilisine onarım nasıl yapıldığı açıklanacak ve arıza giderildikten sonra ilgili fonksiyonun  nasıl çalıştığı gösterilecektir.
g) Aşağıdaki hususlar bu sözleşme kapsamı dışındadır.
1-    Normal çalışma işlevlerini yerine getirmediği için değiştirilen donanım ve her türlü parçalar.
2-Önceden YETKİLİ TEKNİK servisin onayı alınmadan sözleşme süresi içinde üçüncü şahıslarla bağlanan,monte edilen yada değiştirilen donanım parçaları yazılım veya  parametre değişmeleri ile bunların yol açtığı arızalar.
3-   Distribütör  firma  .............. tarafından saptanmış kullanım talimatlarına aykırı şekilde kullanılan donanım ve parçalar.
4-Sistemin teknik spesifikasyonlarında belirtilenin dışındaki  çevre koşullarında  kullanılmasından doğan  hasarlar.
5-Gerektiği için sonradan ilave edilen yeni malzeme,ünite veya modül  bedelleri (hat artırımı,çağrı kayıt  Sistemi ilavesi gibi....)
6-Sistemin sistem yetkilisi isteği ile montaj mahallinin değiştirilmesi,nakli nedeniyle oluşan ücretler
7-Ek program istekleri(yetki girme,gruplama gibi...)için verilen servis ücretleri
8-Ek eğitim istekleri (yeni personel alımı,personel değişimi gibi...)için verilen servis ücretleri
9-Müşterinin sağlamakla yükümlü olduğu ve  sözleşme önerisinde  YETKİLİ TEKNİK   servis taraf-ından yazılı olarak sunulan ve sistem yetkilisi tarafından imzası ile belgelenen eksiklerin giderilmeme-sinden kaynaklanan arızalar.
 
 
3-GENEL KONULAR
a)Sistem yetkilisi yetkili teknik servis ile olan ilişkilerini her türlü (teknik açıklama ,fiyat gibi...)konularda                                                                       
   ................. nin ilgili Bölge Müdürlüğüne teknik ve idari servislerden danışma ve açıklama talep edebilir.
Bu amaçla  .................. irtibat telefonları  YETKİLİ TEKNİK servis  tarafından sistem yetkilisine verilmiştir.
b)Doğal afet,savaş,yangın,isyan,ve grev  gibi... nedenlerden  doğan gecikmeler ,devlet dairesi temsilcisinin emir veya direktiflerine uyma zorunluluğu ve sisteme ulaşmanın imkansız olduğu durumlarda YETKİLİ TEKNİK servis herhangi bir kayba veya sorumluluğa maruz bırakılmaz.Ancak mücbir sebebin vuku bulmasını mütakip on gün içersinde gerekli bilgi  .................  ‘e  ulaştırılacaktır.
c)Sözleşme yapılan firmanın el değiştirmesi durumunda sözleşme kendiliğinden fesh olur.
d)Sözleşme bitiminden 1(bir) ay önce sözleşmenin iptali taraflardan biri tarafından yazılı olarak bildirilmediği taktirde yeni fiyatlar göz önüne alınarak sözleşme süresi kendiliğinden 1(bir)yıl uzatılmış sayılır.
e )Sözleşme başlangıç tarihi              :../../..
f )Sözleşme bitiş tarihi                       :../../..
g )Santralin  Modeli                           : ..................
h )Bu sözleşme 2 (iki) kopya olarak hazırlanmış ve  imzalanmıştır.Doğabilecek anlaşmazlıklarda TC.İSTANBUL MAHKEMELERİNİN yetkili olduğu taraflarca kabul edilmiştir.
AKER TELEKOMÜNİKASYON HİZ.LTD.ŞTİ © 2020
Bu site Web tasarım Market tarafından tasarlanmıştır.
Haberler Haberler
Göster Mobil Sürüm / Masaüstü